Deportivista, grazas por querer formar parte da nosa historia! Benvido ao Sistema de Renovación e alta de Abonos Online do Real Club Deportivo!

A través desta web tramitaranse todas as renovacións de abonos da temporada 2016/2017, excepto as modalidades bonificadas como Desempregados, Bancadas Especiais, Abonos Mensuais e todo o que requira cambio de asento ou de localidade.

Para as renovacións destes carnés deberá dirixirse á Oficina de Atención ao Deportivista do Estadio de Riazor (Avenida de La Habana s/n. Horario de luns a venres entre o 27 de xuño e o 8 de xullo ininterrompido de 10.00 a 20.00 horas. Desde o 11 de xullo ao 19 de agosto de luns a venres de 10.00 a 14.00 e de 16.00 a 20.00 horas. Os sábados de 10.30 a 13.30 horas. O resto da temporada de 10.00 a 13.30 e de 16.30 a 19.00 horas).

Para as renovacións tramitadas a través desta web, o carné deberá recollerse na Deportienda (Estadio de Riazor. R/ Manuel Murguía s/n. Horario: de luns a sábado de 10:00 a 20:30 horas). Para recoller o carné de abonado, dispoñible desde 72 horas despois da súa xestión online, deberá acreditarse a identidade do titular presentando o DNI ou o carné de abonado da pasada temporada do socio titular. Tamén poderá seleccionar o envío a domicilio mediante servizo de mensaxería, gastos de envío non incluídos.

Deportivista, gracias por querer formar parte de nuestra historia. ¡Bienvenido al Sistema de Renovación y alta de Abonos Online del Real Club Deportivo!

A través de esta web se tramitarán todas las renovaciones de abonos de la temporada 2016/2017, excepto las modalidades bonificadas como Desempleados, Gradas Especiales, Abonos Mensuales y todo el que requiera cambio de asiento o de localidad.

Para las renovaciones de estos carnés deberá dirigirse a la Oficina de Atención al Deportivista del Estadio de Riazor (Avenida de la Habana s/n. Horario de lunes a viernes entre el 27 de junio – 8 de julio ininterrumpido de 10.00 a 20.00 horas. Desde el 11 de julio al 19 de agosto de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. Los sábados de 10.30 a 13.30 horas. El resto de la temporada de 10.00 a 13.30 y de 16.30 a 19.00 horas).

Para las renovaciones tramitadas a través de esta web, el carné deberá recogerse en la Deportienda (Estadio de Riazor. C/ Manuel Murguía S/N. Horario: de lunes a sábado de 10:00 a 20:30 horas). Para recoger el carné de abonado, disponible desde 72 horas después de su gestión online, deberá acreditarse la identidad del titular presentando el DNI o el carné de abonado de la pasada temporada del socio titular. También podrá seleccionar el envió a domicilio mediante servicio de mensajería, gastos de envío no incluidos.

R.C. Deportivo de La Coruña S.A.D.

De acordo coa Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámolo de que os seus datos se integrarán nun fichiero propiedade do R.C. Deportivo de La Coruña S.A.D. O R.C. Deportivo de La Coruña S.A.D. reserva o dereito a utilizar os seus datos persoais para lle enviar noticias relacionadas co Club, ofertas, etc., xa sexa directamente ou a través de terceiras empresas, sempre e cando non teña indicado explícitamente que non desexa recibir información do R.C. Deportivo de La Coruña S.A.D.

R.C. Deportivo de La Coruña S.A.D.

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos se integrarán en un fichero propiedad del R.C. Deportivo de La Coruña S.A.D. El R.C. Deportivo de La Coruña S.A.D. se reserva el derecho a utilizar sus datos personales para enviarle noticias relacionadas con el Club, ofertas, etc., ya sea directamente o a través de terceras empresas, siempre y cuando no haya indicado explícitamente que no desea recibir información del R.C. Deportivo de La Coruña S.A.D.