Deportivista: benvido ao Sistema de Información e Renovación de Abonos Online do Real Club Deportivo.

A través desta web poderá coñecer toda a información relativa á Campaña de Abonos 2016-2017 e tramitaranse todas as renovacións de abonos da Temporada, excepto as modalidades de pago mensual, ADN Branquiazul e Desempregado. Para todas as altas e xeral ou as renovacións destes tipos de carné deberá dirixirse á Oficina de Atención ao Deportivista do Estadio de Riazor (Avenida de La Habana s/n. Horario de luns a venres de 10:00 a 13:30 e de 16:30 a 19:00 horas).

Para renovacións de Socio Amigo necesita enviar previamente un email cos seus datos a socioamigo@rcdeportivo.es onde lle informarán do seu "código de barras".

Para as renovacións tramitadas a través desta web, o carné deberá recollerse na Deportienda (Estadio de Riazor. R/ Manuel Murguía s/n. Horario: de luns a sábado de 10:00 a 20:30 horas).

Para recoller o carné de abonado deberá acreditarse a identidade do titular.

Deportivista: bienvenido al Sistema de Información y Renovación de Abonos Online del Real Club Deportivo.

A través de esta web podrá conocer toda la información relativa a la Campaña de Abonos 2016-2017 y se tramitarán todas las renovaciones de abonos de la Temporada, excepto las modalidades de pago mensual, ADN Blanquiazul y Desempleado. Para todas las altas en general o las renovaciones de estos tipos de carné deberá dirigirse a la Oficina de Atención al Deportivista del Estadio de Riazor (Avenida de La Habana S/N. Horario de lunes a viernes de 10:00 a 13:30 y de 16:30 a 19:00 horas).

Para renovaciones de Socio Amigo necesita enviar previamente un email con sus datos a socioamigo@rcdeportivo.es donde le informarán de su “código de barras”.

Para las renovaciones tramitadas a través de esta web, el carné deberá recogerse en la Deportienda (Estadio de Riazor. C/ Manuel Murguía s/n. Horario: de lunes a sábado de 10:00 a 20:30 horas).

Para recoger el carné de abonado deberá acreditarse la identidad del titular.

R.C. Deportivo de La Coruña S.A.D.

De acordo coa Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámolo de que os seus datos se integrarán nun fichiero propiedade do R.C. Deportivo de La Coruña S.A.D. O R.C. Deportivo de La Coruña S.A.D. reserva o dereito a utilizar os seus datos persoais para lle enviar noticias relacionadas co Club, ofertas, etc., xa sexa directamente ou a través de terceiras empresas, sempre e cando non teña indicado explícitamente que non desexa recibir información do R.C. Deportivo de La Coruña S.A.D.

R.C. Deportivo de La Coruña S.A.D.

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos se integrarán en un fichero propiedad del R.C. Deportivo de La Coruña S.A.D. El R.C. Deportivo de La Coruña S.A.D. se reserva el derecho a utilizar sus datos personales para enviarle noticias relacionadas con el Club, ofertas, etc., ya sea directamente o a través de terceras empresas, siempre y cuando no haya indicado explícitamente que no desea recibir información del R.C. Deportivo de La Coruña S.A.D.