R.C. Deportivo de La Coruña S.A.D.
 
 
 
Producíuse algún erro que impide continuar:
  • Producíuse un erro procesando a súa petición. Volva intentalo nuns minutos. Se o problema persiste póñase en contacto coas oficinas do Club. Disculpe as molestias.

 
 
 

  R.C. Deportivo de La Coruña S.A.D. R.C. Deportivo de La Coruña S.A.D.

En cumprimento do Regulamento Xeral de Protección de Datos, informámoslle de que os seus datos persoais foron incorporados a unha base de datos cuxo responsable é o Real Club Deportivo da Coruña, S.A.D.

Os datos persoais que foron facilitados por vostede solicitáronse en atención ao interese lexítimo do responsable do tratamento na súa necesidade de executar dunha maneira máis eficaz dos servizos que lle corresponden á súa condición de abonado do Real Club Deportivo da Coruña, S.A.D.

En todo caso, o Real Club Deportivo da Coruña, S.A.D. unicamente conservará os seus datos mentres se manteña a relación contractual, mentres non se solicite a súa supresión polo interesado e, en calquera caso, o mantemento dos prazos legalmente establecidos.

Así mesmo, de conformidade coa normativa vixente, informámoslle de que conta coa posibilidade de solicitarlle ao responsable do tratamento o acceso, rectificación, ou supresión dos seus datos persoais, así como a limitación e oposición ao seu tratamento, e a portabilidad dos datos; por correo electrónico á seguinte dirección: legal@rcdeportivo.es ou ben por correo postal á seguinte dirección:

REAL CLUB DEPORTIVO DA CORUÑA, S.A.D.
Praza de Pontevedra, Nº 19, 1º, 15003, A Coruña

O Real Club Deportivo da Coruña, S.A.D. para facilitarlle o exercicio destes dereitos pon á súa disposición, nas súas oficinas de atención ao socio e na páxina rcdeportivo.es, as instancias correspondentes que deberán enviar cubertas xunto cunha fotocopia do DNI que acredite a súa identidade.

Por último, comunicámoslle que tamén conta coa posibilidade de presentar unha reclamación ante a autoridade de control estatal (a Axencia Española de Protección de Datos) no caso de que entenda que se vulneraron os seus dereitos en virtude dos disposto na lexislación vixente.

AVISO INFORMATIVO RELATIVO Á RENOVACIÓN ON-LINE DO CARNÉ ADN BRANQUIAZUL, AMIGO DÉPOR OU NEN@DÉPOR

No suposto de renovación on-line do carné baixo a modalidade ADN BRANQUIAZUL, AMIGO DÉPOR OU NEN@DÉPOR e tendo en conta que o seu beneficiario é menor de idade, a renovación efectuada vía Internet entenderase automaticamente realizada en beneficio do menor por parte do titular do carné de adulto ao que se atopa vinculado.

A estes efectos, autorízase expresamente ao Real Club Deportivo da Coruña, S.A.D. a efectuar os cargos bancarios que sexan precisos na conta do titular do carné de adulto en beneficio do menor titular do carné baixo a modalidade ADN BRANQUIAZUL AMIGO DÉPOR OU NEN@DÉPOR.